P1

“kriminalisere utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning for et trossamfund”.

“Bestemmelsen vil finde anvendelse, selv om den utilbørlige behandling af genstanden finder sted i f.eks. kunstnerisk eller politisk øjemed”

“På samme måde straffes den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds gør sig skyldig i utilbørlig behandling”…. Det betyder så også internettet, tv, streaming, film og SoMe.

KUNSTMETODE

Selvom et kunstværk ikke direkte omhandler et politisk emne og er tvetydigt, men alene det, at metoden baseres på fri ytring, gør kunsten vanvittig politisk. Kunst er derfor en af grundpillerne i et fungerende demokrati.

Det græske ord demokratia er sammensat af demos ‘folk’ og kratos ‘vælde’. Museerne og kunsthallerne idag er folkets stemme – kunstnerne spejler de tendenser der foregår i samfundet og i historien – og et folk i et land mærker folkets kollektive sjæl sådan.

Det ambivalente, kritiske og (samfunds-)engagerende er det, der gør kunstværker “ej blot til lyst”, men til mesterværker. Mesterværker, hvor man faktisk ikke ved, om kunstneren er for eller imod noget – værket får lov til at være “åbent” og rotere om det eksistentielle og en stadig udviklende humanisme.

Det er ikke tydeligt endnu for folket i Danmark kunsten kommer til at blive censureret og vi ved ikke i hvilket omfang – det er der ingen der kan svare på, ikke engang de bedste jurister i landet, fordi loven er så diffus og omfattende.

Inappropriate

Dette lovforslag er et meget godt eksempel på, og bevise at politikerne har ikke enten ikke forstået:
hvor vigtig en debatfunktion Kunst er for et samfund, aktiv del af demokratiet og også demokratiets ventil og maskinrum
med vilje eller ej, denne lov vil destabilisere Kunsten én gang for alle

Jeg står ikke alene i min kritik af den lov som den foreligger lige nu.
Offentlig i dag er Foreningen Fri Debat’s støtte erklæring mod loven, som hundrede vis af aktører fra kulturlivet i DK støtter.
Ikke en almindelige underskrift indsamling, men i form af et længere kædebrev, der forklarer lovforslagets problemer for kunsten, og som folk har læst og sat sig ind i inden de sendte deres støtte. Dvs. kædebrevet har blandt andet lavet det arbejde som politikerne ikke har, ved at forklare lige ud og præcists hvad dette betyder for Kunsten i DK.

Når man påstår at “passe på danskerne”, – er det sikkerhed for landet hvis hele kultursektoren og kunstnere nu skal frygte yderste fald at blive retsforfulgt pga sin kunst. Tvivlen bliver jo enorm, for ingen er interesseret i at ryge i fængsel i to år, og ingen aner hvad #utilbørlig betyder.

En ting jeg ikke forstår, hvor er Kulturministeren henne i hele denne debat? Er det ikke nærmere ham jeg burde tale med? Han skal stå på mål for kunstcensur i Danmark lige om lidt.

Skal jeg ringe til den græsk ortodokse kirke i Danmark, inden jeg udstiller mine collageværker med iturevne side fra gamle græske Bibler? Og hvem skal denne afdeling så spørge, deres hovedafdeling i Mount Athos? 

Danmark er allerede et af de lande i Vesten, der er bagerst, hvad angår ligestilling i kunsten. Skulle vi nu også have love om blasfemi for kunsten?

Jeg sms’ede min kunstnerveninde i Tunesien og ville sludre med hende om hendes kendskab til blasfemilovgivning og kunst, og hun svarede, hun ikke engang turde tale om det, og skrev på sms “undskyld og solidarity”. Da jeg lagde telefonen ned, sad jeg og tænkte: ”Er det den nye paranoia og frygt, som vi nu skal leve i?”

Life of Brian: The most blasphemous film ever? BBC, artikel 2019

Life of Brians bibelske tumult for 40 år siden, at forskellige religiøse grupper protesterede imod det. George Harrison fra The Beatles var jo med i at financiere filmen. Tilbageslaget omfattede trusler, demonstrationer ved koncerter og afbrænding af Beatles-plader på bål. I USA sagde rabbiner Abraham Hecht, præsident for Rabbinical Alliance of America, til magasinet Variety: “Aldrig er vi stødt på sådan et modbydeligt, modbydeligt , blasfemisk film før.”

Men tilbage i 1966 var George Harrison uimponeret: “Hvorfor er der alt det her om blasfemi?” spurgte han i Evening Standard. “Hvis kristendommen er så god, som de siger, den er, bør den tåle en smule diskussion.” Nogle lande, såsom Irland og Norge, forbød det direkte.

Peggy Guggenheim beskyttede mange mesterværker , blandt andet værker af Marcel Duchamp, Marc Chagall, Max Ernst, George Braque, Paul Klee, Salvador Dali m.fl. mod at blive destrueret af nazisterne ved at shippe containere med kunstværker over Atlanten til New York City. Værkerne kan ses i dag i Venedig i Peggy Guggenheim Collection.